PRIJATELJI

Ovo domaćinstvo se bavi turizmom već više godina i za to
vreme je steklo jedan broj prijatelja prema kojima gaji poseban odnos.


1.TRICKOVIĆ ZORAN

2. KARALAZIĆ ŽIVOTA

3. PAVLOVIĆ SRĐAN
4. PAVLOVIĆ MARIJA
5. PAVLOVIĆ KLAUDIJA
6. PAVLOVIĆ ŽELJKA

7. PLAVŠIĆ MILENKO
8. PLAVŠIĆ LJILJANA

9. MILOSAVLJEVIĆ SVETOZAR
10. MILOSAVLJEVIĆ IRENA

11. RADOVAC ALEKSANDAR
12. RADOVAC NATAŠA
13. RADOVAC MINA

14. ZLATIĆ ZORAN
15. DZOJS PATRISA

17. STEBLOVNIK ZDENKA
18. STEBLOVNIK BLAŽ

19. KOSTIĆ DRAGAN

20. KOVAČEVIĆ PREDRAG
21. KOVAČEVIĆ DULE

22. KECMAN BRANKO


SVI PRIJATELJI DOMA IMAJU POPUST ZA LETOVANJE OD 10%