KAKO DOĆI ?

Beograd - Valjevo, 100 km
(direktne linije autobus, voz, beovoz) 

Novi Sad - Valjevo, 135 km
(direktna linija autobus preko Šapca)

Kragujevac - Valjevo, 110 km
(direktna linija autobusom)

Loznica - Valjevo, 70 km
(direktna linija autobusom)

Valjevska Kamenica se nalazi na 23 km od
Valjeva prema Loznici.

Zaseok Maletić tj. domaćinstvo
Branka Rakića se nalazi 1,5 km od Kamenice.