LOV

LOVAČKO DRUŠTVO
TIĆA MILOVANOVIĆ
                                     VALJEVSKA KAMENICA

Lovacko društvo iz Valjevske Kamenice gazduje
lovištem Jelina breza površine 16110 ha od čega
lovne površine obuhvataju 13000 ha. Lovište čine
sela Kamenica, Miličinica, Osladic, Stapar, Gornja
Bukovica, Ogladjenovac,Vragocanica.
Lovište je brdskog tipa ali postoje kako ravnicarski
tako i planinski delovi koji cine cetvrtinu lovišta.
Nadmorska visina lovišta je od 148 m do 698 m.
Lovište je smešteno u srcu podgorine podno
Sokolskih planina, Medvednika i Vlašica. Obiluje
rekama, potocima, uvalama, pitomim livadama,
raznim usevima, jezerom. Od ukupne površine
lovišta 25 % cine šume i to hrastove, bukove,
cerove, jelove, bagremove, crnog graba,
gloga i druge.

Ovakav geografski položaj raznolikost prirode
uslovili su tj. opredelili vrstu divljaci. Preovladuju
sledece vrste divljaci; srna, zec, fazan, poljska
jarebica i divlja svinja.

Pored glavne populacije divljaci u lovistu ima i
lisica, sove, jastrebova, belih roda, sokola, eje,
lunje, šljuke i drugih. Nesumljivo da je u ovom
lovištu najzastupljenija divljac SRNA može se
slobodno reci da je ovo lovište najbogatije
u zapadnoj Srbiji, pa ovde medu lovcima važi
pravilo ako ne uspete da je ustrelite sigurno
cete je videti.

Lovište je opremljeno sa 17 visokih ceka
osmatracnica , 15 ceka na drvecu, 7 hranilišta za
srne, 28 hranilišta za fazane, 27 solista,
4 pojilišta i 3 prihvatilišta za pilice fazana
površine 0.6 ha. Pored ovoga društvo
poseduje poslovni prostor i 1.1 ha zemljišta.

Drustvo ima 12 lovocuvara koji ga
održavaju u dosta dobrom stanju pa je
nesumljivo ovo lovište jedno
od najboljih u Srbiji.