PLANINE
PLANINARSKI MARŠ MILIČINICA 18 km

Planinari rekreativci mogu posetiti ovu stazu u sklopu ponude seoskog turizma ovog sajta.

Akcija se izvodi tako što se autobusom dolazi do početne tačke u mesto zvano u ovom kraju Garaža.

STAZA.
Po dolasku na Garažu izlazi se na kotu 438 BOŽIĆA BRDO, uzima se pravac sever i silazi

u selo UBIĆ a potom se blago penje na kotu 378 DAMLJANOVIĆA BRDO. Zatim se skreće na
zapad iizlazi na glavni put na kontrolnu tačku trigonometar 376 gde učesnike čeka iznenađenje.

Po kratkoj stanci produžava se na sever obilazi brdo OŠTRIKOVAČA isilazi na
najnižu tačku 262 MILIČINICA. Ovde se pogleda jedna od najstariji drvenih crkava
u Srbiji, odmori i krene pravac juga ka mestu PUSULA, a od istog glavnim putem do GARAŽE.

REKREATIVNO ZABAVNI PROGRAM.
U seoskom domaćinstvu RAKIĆ BRANKA čeka Vas prijatan boravak , domaći ručak i svilen konac.

PLANINARI! NA OVAJ NAČIN USPOSTAVIĆETE VEZU IZMEĐU VAŠIH REDOVNIH AKTIVNOSTI
I SEOSKOG TURIZMA.

DOBRO DOŠLI U PODGORINU !