PODGORINA - VALJEVSKA KAMENICA

Sedište Podgorskog sreza bilo je u Kamenici od 1854 god. do 1947 pa je iste godine
premešten u Osečinu gde je opstao još dve godine. Podgorina obuhvata područje od
planina Medvednik, Jablanik i Povlen na jugu a proteže se na sever do planine Vlašić
i na zapad do Osečine. Na istuku doseže na desetak kilometara do Valjeva. U istoriji
Podgorina je najpoznatija po knezu ILIJI BIRČANINU prvom knezu čije je sedište
bilo u Kamenici a posečen je na početku bune protiv dahija 1804 na Kolubari.

www.podgorina.org.yu