SPECIJALNI IZLETI - REKA GRADAC

Domaćin gostima može obezbediti izlet od Valjeva niz dolinu reke Gradac u STAROM FIJAKERU.
Takođe, većim grupama obezbeđuje prevoz na putu rakije autobusom KO TO TAMO PEVA.